МВС Укрїни. Експертна служба
ВЕРСІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ
uken
МВС Укрїни. Експертна служба

ДОСТОВІРНИЙ ВИСНОВОК - НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗУ!

Герб Рівненської області

Побачене на власні очі справляє на нас більше враження та залишається в нашій  пам’яті, найдовше, ніж те, про що ми просто чули.

6 лютого 2020 року для студентів 3-го курсу, які навчаються за спеціальністю «Право» у навчально-науковому інституті права Національного університету водного господарства та природокористування на базі Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України пройшло перше відкрите заняття з дисципліни «Криміналістика»  на тему: «Дактилоскопічна експертиза», метою якого було посилити практичну спрямованість навчального процесу. 

 

Лабораторні заняття проводилися в рамках складеного договору про організацію філії кафедри спеціальних юридичних дисциплін ННІП Національного університету водного господарства та природокористування на базі Рівненського НДЕКЦ.

Щоб, завітавши слухачі більш чітко уявили собі, якими ресурсами володіє Рівненський НДЕКЦ в галузі криміналістики по направленню «Дактилоскопічні дослідження», «Дактилоскопічний облік»,  останні були  зібрані в залі засідання, де завідувачем сектору дактилоскопічних досліджень до уваги аудиторії був представлений презентаційний фільм.

Акцентувала завідувачка сектору про розвиток сучасної криміналістичної техніки для виявлення слідів рук, яке має велике значення для розслідування, розкриття та попередження злочинів, і на криміналістику загалом. 

У ході проведення лабораторного заняття експерти-дактилоскопісти спільно зі студентами більш детально попрацювали з технікою, та ознайомилися з методом ідентифікації людини за відбитками пальців  рук.

На практиці продемонстровано сучасні спеціальні методи дактилоскопічної експертизи, які базуються на сучасних методах науки та техніки.

Також, слухачі самостійно виявляли  сліди рук на різних об’єктах дослідження, фізичним методом - порошками на феромагнітній основі, флуоресцентними, з використанням магнітного пензлика та флейцової кисті. 

Завдяки отриманим навичкам під час проведення практичного заняття студенти засвоїли теоретичний матеріал.

Судовими експертами було роз’яснено, що у роботі по виявленню слідів рук важливе значення має дотримання правил поводження з предметами, на яких ці сліди знаходяться, щоб не допустити пошкодження або знищення слідів або появи нових, які не мають відношення до події.

Ознайомились також студенти  з роботою «Автоматизованої дактилоскопічної ідентифікаційної системи «АДІС ДАКТО– 2000», яка діє по всій території України.

Завідувач  сектору дактилоскопічного обліку Рівненського НДЕКЦ МВС    розповів слухачам, про те, що сьогоденні інформаційні технології набули значного розвитку та сучасні комп’ютери мають високу швидкість дії та здатні зберігати величезні обсяги інформації, створені унікальні логічні пристрої для швидкого введення і обробки графічної інформації.   Все це свідчить про ефективну роботу автоматизованої інформаційно-пошукової дактилоскопічної системи, яка діє в Україні.

 Наприкінці, студентам була озвучена основна ціль  роботи експерта-дактилоскопіста, а це -  назвати ім’я  злочинця. Навіть, якщо в суді людина заперечує свою вину, експерт може довести зворотне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр МВС України